Under åren har Kompressorteknik ML AB utvecklat nya och unika affärsmodeller för att bidra och minska det globala Co2-avtrycket

Ett av våra sätt att uppnå detta och bidra till den globala minskningen av Co2 är att erbjuda våra kunder som ett alternativ till nya produkter ett ”RE” -erbjudande från vårt produktsortiment av kompressorer eller tillbehör.

RE är vår kvalitetsstämpel och en bekräftelse på vårt premiumval av RE-produkter. Låt oss ta ansvar tillsammans och sök efter vårt vårt RE-alternativ för kommande investeringar och projekt!