Tryckluft är ofta hjärtat och källan inom tillverkningsindustri och produktion. Det börjar i ett kompressorrum med varierande kompressionsteknologier för att möta specifika behov och specifika applikationer. Det kan vara allt från små oljesmorda kolvkompressorer upp till avancerade multiinstallationer av oljefria kolv- eller skruvkompressorer som producerar tryckluft med högsta luftkvalitet 24/7 /365 dagar / år och där varje kW förbrukad har inverkan på miljön och nedersta raden.

En majoritet av vår kundbas tillåter inte längre oväntade driftstopp i produktionen på grund av förlust av tryckluft och vi som leverantör av ny utrustning och tjänster anpassar våra tjänster och produkter efter den nivån.

Kompressorteknik ML AB tillhandahåller:

  • Kompletta tryckluftslösningar för industri, bryggeri och förpackningsindustri och då i synnerhet tryckluft för tillverkning av PET flaskor.
  • Oljefria kompressorer för PET- produktion och förpackning.
  • Skruvkompressorer och kolv ompressorer samt tillbehör för all tillverkningsindustri.
  • Fältservice – vårt underhållsprogram är din försäkring att ert tryckluftsystem kontinuerligt producerar tillräckligt med tryckluft och med högsta luftkvalitet 24/7 produktion utan avbrott.

Vår fältservice utförs och beräknas utifrån kundernas behov och tillgänglighet.

Vi utför ventilrenovering på vår egen verkstad i Ludvika. Ventiler i en kolvkompressor är den mest utsatta delen och där slitaget har stor inverkan på energiförbrukning, tillförlitlighet och effektivitet hos kompressorn. Funktionen hos en ventil är direkt avgörande för verkningsgraden av en kolvkompressor och det är därför vi gör alla steg i ventilrenovering i egen regi så att vi har kontroll från demontering till montering tillbaka i er utrustning.