Det är glädjande att vi nu kan berätta för alla kunder att vi från och med 2021-10-26 har gått med i Instalcokoncernen. Vi har fört en diskussion med varandra under en tid och har nu kommit till en överenskommelse.

Verksamheten i Kompressorteknik MLAB kommer att fortsätta bedrivas som tidigare och inga förändringar kommer att ske i organisation eller i pågående projekt. Vi kommer att behålla vår unika kultur, vårt namn, logotyp, kläder, bilar och lokal. Samtidigt kommer vi på många sätt att kunna dra nytta med att vara med i en stor koncern genom samarbeten med de andra Instalco-bolagen.

Med Magnus Elnertz som VD och med Mathias Lindgren som ansvarig för affärsutveckling ska vi fortsätta utveckla och växa inom dom åtta affärsområden som är kopplade till Kompressorteknik ML AB och som tagit oss till marknadsledande positioner inom flera områden.

Om Instalco

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom vs, el, ventilation, kyla, industri och teknikkonsult. Instalco utför installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland.

Instalco omsätter ca 8 miljarder och har 4 000 medarbetare i ca 100 bolag i Norden.

Instalcos affärsidé bygger på att dotterbolagen fortsätter som enskilda enheter på samma sätt som tidigare och som gjort dem till de framgångsrika bolag det idag är. Tillsammans kan vi utveckla oss, göra bättre inköp, få gemensamma projekt och kunna erbjuda helhetslösningar inom el, vs, ventilation, kyla, industri och teknikkonsult.

www.instalco.se