Vid köp av ny skruvkompressor 2,2-37kW

Den förlängda garantin ger er trygghet i att er nya skruvkompressor underhålls av Chicago Pneumatic auktoriserad servicepartner och med original servicedelar. Erbjudande om den 5 åriga förlängda garanti gäller vid tecknande av ett serviceavtal under hela garantitiden.

Den förlängda garantin gäller alla ingående komponenter i skruvkompressorn som inte omfattas av plan för förebyggande underhåll. Kampanjen gäller tom 20210630.

Epost : mm@kompressorteknikmlab.com
Telefon: 070 7461850