Gasum gav oss en förfrågan om vi kunde leverera en begagnad kompressorstation till Sköndal Sthlm för att ersätta den befintliga enheten som hade haft ett långt stillestånd. Genom våra kontakter så fann vi en begagnad anläggning hos Svensk Biogas, denna köpte vi, renoverade, och installerade åt Gasum.

Kompressor stationen demonterades i Norrköping och förbereddes för flytt. Mobilkran och tungtransport beställdes för själva flytten till Stockholm. Under tiden i Stockholm demonterades den gamla kompressorstationen. Den blev sedan transporterad till Ludvika för förvaring. Vi städade upp och putsade till betongplattan. Nya stationen anlände och sattes på plats.

Efter det följde några veckor av installation. Rör skulle anslutas och el kopplas in, även staketet behövde flyttas för att ge bättre plats till den nya större containern. Besiktningen flöt på bra och anläggningen kördes igång med gott resultat.

I och med köpet av denna anläggningen skaffade Gasum sig en redundant station. Den är utrustad med två kompressor istället för en kompressor som i den gamla.

Fakta kompressorstation:
Motor effekt: 2 x 90 kW
Inlopps tryck: ca 4 bar
utlopps tryck: 240 bar
Total kapacitet: ca 800m3/h