Gaslager

Vi är återförsäljare av mobila gaslager för CNG och industrigaser.

Mobila gaslager

Våra Mobila gaslager är byggda på standard lastväxlarflak. Gaslagerna finns med olika typer av flaskor och olika volymer och är godkända enligt ADR, Transport av farligt gods.

Som tillbehör finns tömningsslang och övervakning via GPRS modem.

Våra mobila gaslager finns med Typ 1, 2 3 och 4 flaskor och olika volymer och tryck.

Regler och standards:
ADR2017, EN 13807, EN 13480, 2010/35/UE, SS3021

Vi kan även kundanpassa efter ert behov.
Calveras hemsida, www.calvera.es

Gaslager

Gaslager modell RACK är ett kompakt gaslager för stationärt bruk. Går att få upp till trebank system och 250bar.

Regler och standards:
2014/68/UE, ISO EN 13480, ISO 9809-1

Olika standard RACK

Vi kan även kundanpassa efter ert behov.
Calveras hemsida, www.calvera.es

Teckna ett serviceavtal med oss

En underhållsplan med fasta serviceintervaller eller serviceavtal på din kompressoranläggning med fast pris ger dig trygghet och god totalekonomi.

Du minimerar risken för obehagliga och kostsamma överraskningar med stopp i produktionen, förlorad tid och intäkter.

Kontakta oss för mer information

Tel: 0771-118811
E-post: info@kompressorteknikmlab.com