Kompressorteknik ML AB representerar tre världsledande varumärken – Ateliers Francois, Burckhardt Compression och Chicago Pneumatic.

Ateliers Francois

Ateliers Francois är en världsledande kompressortillverkare för kompressorer som används för tillverkning av PET flaskor inom bryggeri näringen. Sedan början av åttiotalet AF har designat, utvecklat och producerat oljefria kolvkompressorer med fokus förpackningsindustrin och i synnerhet för PET flask produktion.

AF kompressorer producerar oljefri tryckluft 24/7 i mer än 140 länder och deras verksamhet stöds av 20 globala dotterbolag och ett nätverk av agenter och distributörer för att säkerställa hög service kvalitet och eftermarknad.

Kompressorteknik ML AB representerar AF kompressorer i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Färöarna, Island och Grönland.

Burckhardt Compression

Burckhardt Compression is the worldwide market leader for reciprocating compressors systems. Its customized compressor systems are used in the upstream oil & gas, gas transport and storage, refinery, chemical, petrochemical and industrial gas sectors. Burckhardt Compression’s leading technology, high-quality compressor components and the full range of services help customers to minimize life cycle costs of their reciprocating compressor systems around the world. Since 1844 its highly skilled workforce has crafted superior solutions and set the benchmark in the gas compression industry.

All major industrial gas suppliers, global players in the polyolefin production, renowned process licensees, international partners for gas liquefaction systems and many producers of chemicals trust Burckhardt Compression and depend on the unsurpassed reliability of Burckhardt Compression’s Laby® Compressors. It was originally designed for the safe compression of ammonia, continuous improvements and further developments have made the Laby® today one of the most reliable compressor solutions for numerous applications handling complex gases such as bone-dry, humid or cryogenic gases, dirty, dust laden, contaminated gases in fouling services, clean gases where no pollution of the gas is allowed or even reactive, explosive, corrosive or toxic gases.

Chicago Pneumatic

Chicago Pneumatic är en av världens största tillverkare av skruvkompressorer och motordrivna verktyg för industri och bygg.
Chicago Pneumatic design, producerar och marknadsför ett premie program av kolvkompressorer, oljeinsprutade och oljefria skruvkompressorer samt portabla kompressorer för industri och bygg.
Portföljen omfattar också ett brett utbud av luftbehandlings produkter som kyltorkar, adsorptions torkar, filtrering, luftbehållare, dräneringsventiler mm.

Kompressorteknik ML AB representerar Chicago Pneumatic  i Dalarna, Närke och Värmland